"Niger" misumad laeday sasizuma

 
== tabakiay a tapang nu kanatal (元首) ==
u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Mohamed Bazoum (Muhanmude.Pacumu 穆罕默德·巴祖姆), 1960 a mihca 1 a bulad 1 a demiad nalecuhan. u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Niger (尼日) ayza, micakat a demiad sa i 2021 a mihca 4 bulad 2 demiad.
 
== lacul (資源) ==
279

mikawaway-kalumyiti