"Lee Hsien Loong" misumad laeday sasizuma

napatizeng tu kasabelih, lacul ku "== Lee Hsien Loong (李顯龍) == === u siwkay niza(簡介) === u pilecuhan ni Lee Hsien Loong (李顯龍) i Singapore (新加坡). nalecuhan ciniza i 2 a bulad 10 a demiad 1952 a mihcaan. pahezekay niza i tabakiay a cacudadan nu Harvard (Harvard University 哈佛大學). mala ku kasedan (碩士) niza. === micakat (就職) === u cunli (總理 Prime Minister) nu Singapore (新加坡) ayza sa ci Lee Hsien Loong (李顯龍), micakat a demiad sa i 20…"
(napatizeng tu kasabelih, lacul ku "== Lee Hsien Loong (李顯龍) == === u siwkay niza(簡介) === u pilecuhan ni Lee Hsien Loong (李顯龍) i Singapore (新加坡). nalecuhan ciniza i 2 a bulad 10 a demiad 1952 a mihcaan. pahezekay niza i tabakiay a cacudadan nu Harvard (Harvard University 哈佛大學). mala ku kasedan (碩士) niza. === micakat (就職) === u cunli (總理 Prime Minister) nu Singapore (新加坡) ayza sa ci Lee Hsien Loong (李顯龍), micakat a demiad sa i 20…")
 
(inayi’ sasizuma)
933

mikawaway-kalumyiti