"Niger" misumad laeday sasizuma

無編輯摘要
 
== tapang tusu nu kanatal (首都) ==
首都是Niamey ([[:zh:尼亞美|尼阿美]]).
 
u tapang tusu nu kanatal sa u Niamey ([[:zh:尼亞美|尼阿美]]).
 
尼亞美 (Niamey)是非洲中西部尼日共和國的首都和最大城市, 全國的政治, 經濟, 文化和交通中心.
Niamey ([[:zh:尼亞美|尼阿美]]), u nuteban a Africa (中非, teban nu tipan a Africa) a kanatal u Niger kapulungan a kanatal (尼日共和國) a tapang tusu atu satabakiya a tukay, nina kanatal a cenci (政治) [[lalangawan]] atu papatidengan tu ciduisia (交通) a tatungsay a aenengan.
 
Niamey ([[:zh:尼亞美|尼阿美]]) naw mibutingan a adidi'ay a niyadu', 1926u aFacuo mihecaan(非洲) malanuteban saayawaynutipan a melik mabawbaw.Niger 1960kapulungan a mihecaan Nigerkanatal (尼日共和國) masacacaya mulikalsudu mala tapangatu tususatabakiya nu tukay, kanatal. Cung-tung-fua cenci (總統府政治), satalawkaway asakaudip,[[lalangawan]] kakuliyanatu acaculilan nu luma',kadideng atunu kuo-ming-i-huy a luma'caculilan (國民議會大廈交通) ia tinitatungsay kuni pisanga' tunu papatitengancaculilan.
 
尼亞美原系一小漁村,1926年成為尼日首府後即迅速發展起來. 1960年尼日獨立時成為首都. 總統府, 政府辦公大樓和國民議會大廈均建於此.
 
Niamey ([[:zh:尼亞美|尼亞美]]) naw mibutingan a adidi'ay a niyadu', cacay a malebut siwa a lasubu tusa a bataan idaw ku enem (1926) a mihecaan mala Niger (尼日) saayaway a tukay sa amelik satu mapalekal. cacay a malebut siwa a lasubu enem a bataan (1960) a mihecaan Niger (尼日) masacacay palekal mala sudu. Cung-tung-fu (總統府), satalawkaway a kakuliyan nu luma', atu kuo-ming-i-huy a luma' (國民議會大廈) itida namin papatideng tu luma'.
 
== kakingingan nu kanatal demiad (國家紀念日) ==
國家的紀念日為12月8日
kakinging nu kanatal demiad sa 18 bulad 12 demiad.
 
kakinging nu kanatal demiad sa 1812 bulad 1218 demiad.
 
== tabakiay a tapang nu kanatal (元首) ==
目前尼日的總統是Muhanmude.Pacumu 穆罕默德·巴祖姆, 1960年1月1日 生日,就職為尼日總統是2021年4月2日
 
u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci [[Mohamed Bazoum]] (Muhanmude.Pacumu 穆罕默德·巴祖姆), 1960 a mihca 1 a bulad 1 a demiad nalecuhan. u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Niger (尼日) ayza, micakat a demiad sa i 2021 a mihca 4 bulad 2 demiad.
 
== cunli (總理) ==
尼日的總理是[[Ouhoumoudou Mahamadou]] (烏胡穆杜・馬哈馬杜), 2021年4月3日進升為總理
 
u cunli nu Niger (尼日) ayza sa ci [[Ouhoumoudou Mahamadou]] (烏胡穆杜・馬哈馬杜), micakat a demiad sa i 2021 a mihcaan 4 bulad 3 demiad.
 
paceba panganganay a misaungayay