"bulad" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
Taywan.sayionsasukamu | paanin
napatizeng tu kasabelih, lacul ku "(kamu nu hulam:月亮、月份) mahiza u bulad ku kalaw ni Panay Panay 的眼睛像月亮"
 
Kwamikagamisasukamu | paanin
無編輯摘要
silsil 1:
(kamu nu hulam:月亮、月份)
 
mahiza u bulad ([[file:Moon decrescent symbol (fixed width).svg|16px|☾]]) ku kalaw ni Panay
 
Panay 的眼睛像月亮
44

mikawaway-kalumyiti