"nisepian i teban nu lalud" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
無編輯摘要
無編輯摘要
nisepian i teban nu lalud (kamu nu Hulam: 仲夏夜之夢)
 
== namakayiniay a nasulitan (參考資料) ==
== 中文維基網站-仲夏夜之夢:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%B2%E5%A4%8F%E5%A4%9C%E4%B9%8B%E5%A4%A2#%E5%8A%87%E6%83%85 ==
 
== 中文維基網站-仲夏夜之夢:https://zh.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%B2%E5%A4%8F%E5%A4%9C%E4%B9%8B%E5%A4%A2#%E5%8A%87%E6%83%85 ==
[[kakuniza:Habayiing]]
10,159

mikawaway-kalumyiti