"Kenuy" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
無編輯摘要
無編輯摘要
Kenuy(根努夷部落)
 
i Hualien a kuwan nu Kalinku ku niyazu’ nu Kenuy. u kasalumaluma’ nu Kenuy sa, 2,351 ku luma’. kumud nu kasabinawlan sa, 5,974 ku tademawan. kasabinawlan nu Ingcumin sa, 597 ku tademaw, pakalatu 10%.
0

mikawaway-kalumyiti