"mulangaway" misumad laeday sasizuma

 
== satektek(定義) ==
i sumamaday sa, sakamu sa u uzip izaw ku tusa kakuniza, u mulangaway atu aadupen(動物). nazikuzay sa, haymawsa matinengtu ku tademaw, yadah ku cebang nu uzip i kitakit.
 
亞里士多德將生物區分成植物(通常是不移動的)和動物(時常會移動去獲取食物)兩種。在林奈系統裡,則被分為了植物界和動物界兩界。後來,人們漸漸了解過原本定義的植物界中包含了數個不相關的類群,並將真菌和數種藻類另行獨立而成新的生物界。然而,對於植物仍然有許多種看法,不論是在專業上的,還是在一般大眾的眼中來看。而也確實,若試圖要完美地將「植物」放至單一個分類裡是會發生問題的,因為對於大多數的人而言,「植物」這一詞對現今分類學和系統分類學所立基的種系發生學的概念之間的關連性並不是很清楚。
0

mikawaway-kalumyiti