"sapisaluma’" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
adidi’ (pacumud tuway 70 masumad nu ayaway)
無編輯摘要
 
sapisaluma’(住屋建材)
 
u auk, uway, uli’ ku sapisaluma’ nu [[Sakizaya]] a [[tademaw]]. Pakungku ci Tubah Kumud, ”u sinang nu buyu,u sauwac, u bayu atu sabatu ku kalangangan nu niyaniyazu’. pisaluma’an sa, mikilang, miauk, miuli’, mibaetu tu sapisanga’ tu luma’. paluma i liklik nu luma’ tu auk, kilang, uway atu pahecek tu baetu kalungangan nu luma’ atu biyaw.
 
== 建材 ==
765

mikawaway-kalumyiti