"habay" misumad laeday sasizuma

nayi’ mikawaway-kalumyiti nu pecu’ nu lacul
無編輯摘要
無編輯摘要
u nikahida
 
nu [[cacay]] a mihacaan ku langa 草本:u tatapangan tabaki 分櫱少, satanayu sa ku papah mahida u dinum, katine ngan nu tebanay atu adidiay ku kelaw, siadidiay a banuh; u balu nu kelaw masamulu; ya kelaw nikatanayu sa tusaay a abataan atu tuluway a bataan ku 厘米; deke' sa kunikelaw i pabaw nu tuluway a caang, ya kelaw sa idaw ku salengacay、sumanahay、kalawlawan、lumeniay kamakamaan、lutenman nu mahicahicay a kulit amin sakamu sa「u limaay a kulit han kya habay」。mulunu tiku'k ku sabak nu belac、nika adiadi' u kalawlawan.
 
malaklakay
1,172

mikawaway-kalumyiti