balangbangan -kamu

balangbangan kapah pisaungay 172 a kamu

tatiku tazuma至 balangbangan.

語言