lamal -kamu

lamal kapah pisaungay 182 a kamu

tatiku tazuma至 lamal.

語言