sakacacayay nu kitakit satabakiay masasungayaw -kamu

sakacacayay nu kitakit satabakiay masasungayaw kapah pisaungay 208 a kamu

tatiku tazuma至 sakacacayay nu kitakit satabakiay masasungayaw.

語言