subal -kamu

subal kapah pisaungay 184 a kamu

tatiku tazuma至 subal.

語言