tuud 東西mikawaway-kalumyiti

matumes nu tuud ku sulu.
倉庫被東西塞滿了。

katuud 很多mikawaway-kalumyiti

katuud ku tademaw i cacudadan.
學校人很多。

katuuday 很多的mikawaway-kalumyiti

awawen tu ku katuuday a mumul tuway.
去請大家來準備出發!

tuutuud 物品mikawaway-kalumyiti

canacanan a tuutuud cay ka inayi' ci niza.
他不缺乏任何物品。

misatuutuud 亂來mikawaway-kalumyiti

misatuutuud tu kawaw ci Tubah azihen.
Tubah做起事來有隨便。

situuday 富有的mikawaway-kalumyiti

kasenengan ku situuday a luma'.
富有的人家讓人羨慕。