u pasubana' i luma'

u pasubana' i luma' (家庭教育)

u pasubana'(教育) i luma' sananay, taneng pacunus(增加) tu masungaay nu laluma'an atu sasahicaan(功能) nu luma'. yamalyilu pasubana' nu wawa, pasubana' nu babalaki, pasubana' nu etul(性), pasubana' nu palaacawa(婚姻), pasubana' nu laylay nu kakawsan, pasubana' nu mikuwanay, pasubana' nu laculaculan(資源) u luma'. izaw hanay ku zumaay a kawaw.

u lacul nu pasubana' i luma'(家庭教育的內涵)mikawaway-kalumyiti

1.pasubana' nu wawa: u pasubana' nu micunus tu wawa a puc(能力) atu tatudung(本份).

2.pasubana' nu babalaki: u pasubana' nu micunus tu ama-ina a kawaw.

3.pasubana' nu etul(性): u pasubana' nu micunus tu katinengan(知能) nu etul.

4.pasubana' nu palaacawa(婚姻): u pasubana' nu micunus tu masungaay(和睦相處) nu talaacawaan(夫妻).

5.pasubana' nu malawpes(失去) ku ama-ina: u pasubana' tu wawa a balucu', anu malawpes ku wama atu ina.

6.pasubana' nu laylay nu kakawsan: u pasubana' nu laluma'an, masasukapah atu masasukaydih tu laluma'an.

7.pasubana' nu mikuwanay: u pasubana' tu mikuwan tu kawaw nu luma'.

8.pasubana' nu laculaculan(資源) u luma': u pasubana' tu mikuwan tu laculaculan nu luma'.

9.zumaay a kawaw.

lawilaw(影響)mikawaway-kalumyiti

u luma' sa, saayaway mutebingay(接觸) a putiput(團體), sisa, uzuma ku tadamaan ku pasubana' nu luma'. masitudung(正確) ku pasubana' nu wama atu wina, amakapah tu ku wawa nu heni. anu caay katatenga' ku pasubana' nu luma', madaecustu ku wawa. tacuwawa sa, izaw tu ku pasubana' nu luma'. tadamaan ku pasubana' nu luma'. yu adidi henay ku wawa, kateka' tu ku pasubana' nu luma'. akakatezep ku mahiniay a kawaw.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinenganmikawaway-kalumyiti

wikipayke- 家庭教育

wikipayke- 家庭學習