udad,u kamu nu Hulam:雨

maudad

tinaku ku kamu u Sakizaya:mikawaway-kalumyiti

(udad)tabaki ku udad i kabaliyusan.

(kaudadan) milalupela tu kaudadan.

(maudad) anu maudad sa kasizuku.

(maudaday) maudaday a demiad pilalupela'an ni bayi.

(pisaudad) caay tu pisaudad ayza i maibul.

(sakaudadan) sakaudadan kina demiad.

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinenganːmikawaway-kalumyiti

malaalitin tu i hekalay atu zumaay a natinenganːmikawaway-kalumyiti