teked a cesyun
ngangan Don Anielak
nalecuhan mihcan /bulad /demiad /nalecuhanan 1930 a mihcan 11 a bulad 1 a demiad/ St. Louis, Missouri
kawaw NBA sakawaway mimaliay
puenengan nu kakitizaan ayaway mimaliay
talakaw/baeket 201 kungfen/ 86 kungcin
bacu 12
pahezek tabakiay a cacudadan Moberly CC (1949–1951)

Missouri State (1952–1954)

mapili’ay a mihcan/silsil 1954/saka 3 ku uwac/silsil 26
mapili’ay a mali-putiput New York Knicks
nakawaway a mali-putiput
1954–1955 New York Knicks

Don Anielak nalecuhan i St. Louis, Missouri, nanu syubay kanas-mali miunduay nu Amilika NBA nisakaput. Don Anielak i 1954 a mihcan NBA sapapili’ mimaliay a kawaw, saka 3 ku uwac atu silsil 26, namapili’ tu nu New York Knicks putiput.

11 bulad 1 demiad, 1930 a mihca, Don Anielak, miunduay. (mapatay i 1995 a mihca)

namakayniay a nasulitan nasakamuan atu natinenganmikawaway-kalumyiti