u United states (美國) sa i labu nu Pei-Mei-Cuo (北美洲), itiza i 38 00 N, 97 00 W

Flag of the United States.svg
u hata nu United States

u ahebal nu lala' mapulung sa 9,833,517 sq km.

u ahebal nu lala'ay sa 9,147,593 sq km, u ahebal nu nanumay sa 685,924 sq km.

hamin nu tademaw sa 323,995,528.

kakalukan umah sa 44.50%, kilakilangan umah sa 33.30%, zumaay henay umah sa 22.20%.


tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Washington, DC.

kakinginan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakinging nu kanatal demiad sa 4 bulad 7 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Donald John Trump, micakat a demiad sa i 2017 a mihca 1 bulad 20 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti