u France (法國) sa ilabu nu Oco, itiza i 46 00 N, 2 00 E

Flag of France
u hata nu France

u ahebal nu lala’ mapulung sa 551,500 sq km

u ahebal nu lalaay sa 549,970 sq km, u ahebal nu nanumay sa 1,530 sq km

hamin nu tademaw sa 66,836,154.

kakalukan umah sa 52.70%, kilakilangan umah sa 29.20%, zumaay henay umah sa 18.10%

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Paris.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 14 bulad 7 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci François Hollande, micakat a demiad sa i 2012 a mihca 5 bulad 15 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti