Netherlands(荷蘭)

Flag of the Netherlands.svg
Flag of the Netherlands

u Netherlands sa ilabu nu Oco, itiza i 52 30 N, 5 45 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 41,543 sq km u ahebal nu lalaay sa 33,893 sq km, u ahebal nu nanumay sa 7,650 sq km hamin nu tademaw sa 17,016,967. kakalukan umah sa 55.10%, kilakilangan umah sa 10.80%, zumaay henay umah sa 34.10%

tapang tusu nu kanatal(首都) u tapang tusu nu kanatal sa u Amsterdam.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日) kakining nu kanatal demiad sa 27 bulad 4 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首) u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Willem-Alexander, micakat a demiad sa i 2013 a mihca 4 bulad 30 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan