Willem-Alexander

kakilimaan mikawaway-kalumyiti

u misingkiway a tademaw

nilacul mikawaway-kalumyiti

4 bulad 27 demiad(日期),

Willem-Alexander, u misingkiway. 1967 a mihca nalecuhan)

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Netherlands ayza sa ci Willem-Alexander, micakat a demiad sa i 2013 a mihca 4 bulad 30 demiad.

nayihekalay mikawaway-kalumyiti