u Equatorial guinea (赤道幾內亞) sa ilabu nu Feico, itiza i 2 00 N, 10 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 28,051 sq km u ahebal nu lalaay sa 28,051 sq km, u ahebal nu nanumay sa 0 sq km hamin nu tademaw sa 759,451. kakalukan umah sa 10.10%, kilakilangan umah sa 57.50%, zumaay henay umah sa 32.40%

Flag of Equatorial Guinea
u hata nu Equatorial Guinea

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Malabo.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 12 bulad 10 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, micakat a demiad sa i 1979 a mihca 8 bulad 3 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti