Khaltmaagiin Battulga

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Khaltmaagiin Battulga (Haletema.Patetuleka 哈勒特馬·巴特圖勒嘎), 1963 a mihca 3 a bulad 3 a demiad nalecuhan. u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) nu Mongolia (蒙古) ayza, micakat a demiad sa i 2017 a mihca 7 bulad 10 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti

  • List of current heads of state and government [1]
  • Khaltmaagiin Battulga [2]
  • 哈勒特馬·巴特圖勒嘎 [3]