Malawi(馬拉威)

Flag of Malawi.svg
Flag of Malawi

u Malawi sa ilabu nu Feico, itiza i 13 30 S, 34 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 118,484 sq km u ahebal nu lalaay sa 94,080 sq km, u ahebal nu nanumay sa 24,404 sq km hamin nu tademaw sa 18,570,321. kakalukan umah sa 59.20%, kilakilangan umah sa 34%, zumaay henay umah sa 6.80%

tapang tusu nu kanatal(首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Lilongwe.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 6 bulad 6 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Lazarus Chakwera, micakat a demiad sa i 2020.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti