Flag of Norway.svg
u hata nu Norway

u Norway (挪威) sa ilabu nu Oco, itiza i 62 00 N, 10 00 E

u ahebal nu lala’ mapulung sa 323,802 sq km

u ahebal nu lalaay sa 304,282 sq km, u ahebal nu nanumay sa 19,520 sq km

hamin nu tademaw sa 5,265,158.

kakalukan umah sa 2.70%, kilakilangan umah sa 27.80%, zumaay henay umah sa 69.50%

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Oslo.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 17 bulad 5 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Harald V, micakat a demiad sa i 1991 a mihca 1 bulad 17 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti