Flag of Greenland.svg
u hata nu Greenland

u Greenland (格陵蘭) sa ilabu nu Oco, itiza i 72 00 N, 40 00 W

u ahebal nu lala’ mapulung sa 2,166,086 sq km

u ahebal nu lalaay sa 2,166,086 sq km, u ahebal nu nanumay sa

hamin nu tademaw sa 57,728.

kakalukan umah sa 0.60%, kilakilangan umah sa 0%, zumaay henay umah sa 99.40%

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Nuuk.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 0 bulad 0 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Elizabeth II, micakat a demiad sa i 1952 a mihca 2 bulad 6 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti