Flag of Bolivia.svg
hata nu Bolivia
Bolivia

u siwkay nu kanatalmikawaway-kalumyiti

u Bolivia sa ilabu nu Congnanmeico, itiza i 17 00 S, 65 00 W

u ahebal nu lala’ mapulung sa 1,098,581 sq km

u ahebal nu lalaay sa 1,083,301 sq km, u ahebal nu nanumay sa 15,280 sq km

hamin nu tademaw sa 10,969,649.

kakalukan umah sa 34.30%, kilakilangan umah sa 52.50%, zumaay henay umah sa 13.20%

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Sucre.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 6 bulad 8 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Evo Morales, micakat a demiad sa i 2006 a mihca 1 bulad 22 demiad.

u hatamikawaway-kalumyiti

u kulit nu hata nu Bolivia,u landaway u takuliway atu sumanahay.

u sulit nu zuma a kamumikawaway-kalumyiti

u sulit nu Hulam: 玻利維亞

u sulit nu Amilika: Bolivia

u sulit nu Lipun: ボリビア多民族国

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti

 
Samaipata, Bolivia