u Laos (寮國) sa ilabu nu Yaco, itiza i 18 00 N, 105 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 236,800 sq km u ahebal nu lalaay sa 230,800 sq km, u ahebal nu nanumay sa 6,000 sq km hamin nu tademaw sa 7,019,073. kakalukan umah sa 10.60%, kilakilangan umah sa 67.90%, zumaay henay umah sa 21.50%

Flag of Laos.svg
u hata nu Laos

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Vientiane.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 2 bulad 12 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Bounnhang Vorachith, micakat a demiad sa i 2016 a mihca 1 bulad 22 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti