Thailand(泰國)mikawaway-kalumyiti

i walitimulan nu Ya-Cuo (東南亞) a kitakit u Thailand alala’ ku cacay lebunge nutaw .

cacay a bataan cacay ku i Man-Ku (曼谷)ay ku enge.

 
Flag of Thailand

u Thailand sa ilabu nu Yaco, itiza i 15 00 N, 100 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 513,120 sq km u ahebal nu lalaay sa 510,890 sq km, u ahebal nu nanumay sa 2,230 sq km hamin nu tademaw sa 68,200,824. kakalukan umah sa 41.20%, kilakilangan umah sa 37.20%, zumaay henay umah sa 21.60%

tapang tusu nu kanatal(首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Bangkok.

Man-Ku (曼谷) ku caledes a tukay, nika kitakit (世界) satalayaay a ngangan nu tapang tusu nu kanatal (首都).

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 5 bulad 12 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Vajiralongkorn, micakat a demiad sa i 2016 a mihca 10 bulad 13 demiad.

普吉島Pul-Ci subalmikawaway-kalumyiti

satabakiyay a Pul-Ci subal (普吉島) nu Thailand(泰國) alala’,lima a lasubu sepad bataan dawku tulu ka ahbal nu lala’.

i Thailand u satabakiyay a picakayan tu hicahica i CHATU CHAK.

宗教singziamikawaway-kalumyiti

siwa a bataan ku tademaw patatengaay tu picemekan (佛教).

saiylahay a picemekan (佛教), tulu amang lima amalbud ku picemekan (佛教).

nika i walitimulan nu Ya-Cuo (東南亞) u kakanen nu tademaw macacelcel sayalahay a kitakit (國家).

u sayadahay a kitakit (國家) yadah kubelat sapacakay .

蘭花Lan balumikawaway-kalumyiti

u sayadahay a kitakit (國家) yadah ku Lan balu (蘭花)sapacakay .

i Thailand (泰國) saayaway misangna’ tu kadeh a ngangan.


malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti