u Singapore (新加坡) sa i labu nu Ya-Cuo (亞洲), itiza i 1 22 N, 103 48 E

Flag of Singapore.svg
u hata nu Singapore

u ahebal nu lala' mapulung sa 697 sq km.

u ahebal nu lala'ay sa 687 sq km, u ahebal nu nanumay sa 10 sq km.

hamin nu tademaw sa 5,781,728.

kakalukan umah sa 1%, kilakilangan umah sa 3.30%, zumaay henay umah sa 95.70%.

nilaculmikawaway-kalumyiti

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Singapore.

kakinginan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakinging nu kanatal demiad sa 9 bulad 8 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (cong-tung, 總統) ayza sa ci Tony Tan, micakat a demiad sa i 2011 a mihca 9 bulad 1 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti