Syria(敘利亞)

Flag of the United Arab Republic.svg
u hata nu Syria

u Syria sa ilabu nu Yaco, itiza i 35 00 N, 38 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 185,180 sq km u ahebal nu lalaay sa 183,630 sq km, u ahebal nu nanumay sa 1,550 sq km hamin nu tademaw sa 17,185,170. kakalukan umah sa 75.80%, kilakilangan umah sa 2.70%, zumaay henay umah sa 21.50%

tapang tusu nu kanatal(首都) u tapang tusu nu kanatal sa u Damascus.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日) kakining nu kanatal demiad sa 17 bulad 4 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首) u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Bashar al-Assad, micakat a demiad sa i 2000 a mihca 7 bulad 17 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan