Japan

nilaculmikawaway-kalumyiti

 
u hata nu Japan

u Japan (日本) sa ilabu nu Yaco, itiza i 36 00 N, 138 00 E

u ahebal nu lala’(土地面積) mapulung sa 377,915 sq km

u ahebal nu lalaay(陸地面積) sa 364,485 sq km, u ahebal nu nanumay(海域面積) sa 13,430 sq km

hamin nu tademaw sa 126,702,133.

kakalukan umah sa 12.50%, kilakilangan umah sa 68.50%, zumaay henay umah sa 19%

tapang tu-su nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tu-su(都市) nu kanatal sa u Tokyo.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa u 23 a bulad 12 a demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Naruhito

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti