Maldives(馬爾地夫)

Flag of Maldives.svg
Flag of Maldives

u Maldives sa ilabu nu Yaco, itiza i 3 15 N, 73 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 298 sq km u ahebal nu lalaay sa 298 sq km, u ahebal nu nanumay sa 0 sq km hamin nu tademaw sa 392,960. kakalukan umah sa 23.30%, kilakilangan umah sa 3%, zumaay henay umah sa 73.70%

tapang tusu nu kanatal(首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Male.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 26 bulad 7 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Abdulla Yameen, micakat a demiad sa i 2013 a mihca 11 bulad 17 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti