u Suriname (蘇利南) sa ilabu nu Congnanmeico, itiza i 4 00 N, 56 00 W

Flag of Suriname.svg
u hata nu Suriname

u ahebal nu lala’ mapulung sa 163,820 sq km

u ahebal nu lalaay sa 156,000 sq km, u ahebal nu nanumay sa 7,820 sq km

hamin nu tademaw sa 585,824.

kakalukan umah sa 0.50%, kilakilangan umah sa 94.60%, zumaay henay umah sa 4.90%

tapang tusu nu kanatal (首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Paramaribo.

kakininan nu kanatal demiad (國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 25 bulad 11 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal (元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Dési Bouterse, micakat a demiad sa i 2010 a mihca 8 bulad 12 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinenganmikawaway-kalumyiti