South africa(南非)mikawaway-kalumyiti

 
Flag of South Africa

u South africa sa ilabu nu Feico, itiza i 29 00 S, 24 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 1,219,090 sq km u ahebal nu lalaay sa 1,214,470 sq km, u ahebal nu nanumay sa 4,620 sq km hamin nu tademaw sa 54,300,704. kakalukan umah sa 79.40%, kilakilangan umah sa 7.60%, zumaay henay umah sa 13%

tapang tusu nu kanatal(首都)mikawaway-kalumyiti

u tapang tusu nu kanatal sa u Pretoria.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日)mikawaway-kalumyiti

kakining nu kanatal demiad sa 27 bulad 4 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首)mikawaway-kalumyiti

u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Jacob Zuma, micakat a demiad sa i 2009 a mihca 5 bulad 9 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan