Sri lanka(斯里蘭卡)

Flag of Sri Lanka.svg
Flag of Sri Lanka

u Sri lanka sa ilabu nu Yaco, itiza i 7 00 N, 81 00 E u ahebal nu lala’ mapulung sa 65,610 sq km u ahebal nu lalaay sa 64,630 sq km, u ahebal nu nanumay sa 980 sq km hamin nu tademaw sa 22.235 million. kakalukan umah sa 43.50%, kilakilangan umah sa 29.40%, zumaay henay umah sa 27.10%

tapang tusu nu kanatal(首都) u tapang tusu nu kanatal sa u Colombo.

kakininan nu kanatal demiad(國家紀念日) kakining nu kanatal demiad sa 4 bulad 2 demiad.

tabakiay a tapang nu kanatal(元首) u tabakiay a tapang nu kanatal (congtung) ayza sa ci Maithripala Sirisena, micakat a demiad sa i 2015 a mihca 1 bulad 9 demiad.

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan