kakuniza:niyazu'

niyazu' 部落

abuay nu kasasizuma "niyazu'" a kasabelih

uyni kakuniza hatiza ku cacay yamalyilu sailuc-kakuniza. kina kakuniza yamalyilu isasa 731 a sailuc-kasasizuma, ilabu taazihan mitudung:PLURAL200mahiza ku isasaay

(ayaway a belih)(zikuzan a belih
(ayaway a belih)(zikuzan a belih